Spring naar content

Margot van Huijkelom X MONDiLAB

Mode illustrator Margot van Huijkelom, geboren in 1966 te Venlo, woont en werkt in Frankrijk. In 1990 studeert Margot af aan de Kunstacademie «ArtEZ» (Arnhem). Met een masterdiploma op zak verlaat Margot Nederland om de wereld van de Parijse elegantie te ontdekken, dat haar werk als artdirector, illustrator en schilder beïnvloedde.

Het werk van Margot is veel gepubliceerd in tijdschriften – Vogue Japan, Vogue Pelle, Vogue Gioiello, Harrods magazine, L’Officiel Japan, Journal Le Monde, The Telegraph en meer.

Margot werkt al sinds 2011 met Vogue Japan. Ze illustreerde maandelijks een column (dubbele pagina “Jan says”) De dagelijkse uitgaven van Journal Le Monde – tijdens de haute couture shows – onthulde haar werk aan het grote publiek met haar artistieke interpretaties van de shows. Margot is opgenomen in de edities 2011, 2014 en 2017 van Taschen “Fashion illustration now”

Wanneer Margot wordt gevraagd door een bedrijf in Tokio, is dat het begin van een twintigjarige werkrelatie met Japan. Het is in Tokio waar ze kennis maakt met een discipline die een sterke inspiratiebron is geworden voor haar werk – de kunst van het houtblok drukken met het delicate werk van fijne lijnen op handgemaakt papier. Met onberispelijke behendigheid in haar getekende lijnen herschept Margot met fijnheid en intensiteit scènes die vooral schoonheid, goede smaak en vrouwelijkheid uitstralen.

Een woord om de creaties van Margot te beschrijven is multidisciplinair: het combineren van verschillende media en verworven vaardigheden, om een ​​kunstwerk te maken binnen een gehybridiseerd veld. Intense tinten worden transparanter door verdunning van de pigmenten, die het tussen aquarellen of andere media trekt. Dan komen uit de monochrome creaties nuances tevoorschijn in een levendige en contrasterende kleur, die onze aandacht trekt. Zoals de vaak karmijnrode mond die een assertieve sensualiteit benadrukt.

Bijna ontdaan door haar omgeving waarin de vrouw de hoofdrol speelt, zo zijn haar papieren creaties, beslissend en meeslepend. Margot neemt ons mee naar waar ze ons wil brengen. Haar lijnen die ze in potlood, penseel of pen uitvoert, zijn als een brug tussen het echte en het denkbeeldige, haar poëzie van contrasten. Ze laat ons ‘de vrouw’ door haar eigen ogen ervaren, met haar passie en talent.

Margot lijkt ons een prachtige metafoor voor vrouwen te geven. Zoals de kunstenares waarschijnlijk is, is de vrouw de personificatie van de fusie van tegenstellingen, krachtig en sterk en tegelijkertijd zachtaardig en moedig, romantisch en bevrijd, elegant en sensueel … Er is in haar werken een vanzelfsprekendheid die op een natuurlijke, duidelijke manier ontstaat: deze vrouw die vrouwen schetst, weet dat allemaal te vertegenwoordigen, ze zijn intrinsiek, in complexiteit en schoonheid. Een mooie ode aan de vrouw en haar vrouwelijkheid.

 

MARGOT VAN HUIJKELOM Venlo, 1966 lives and works in France. After graduating in 1990 from the ArtEZ art academy (Arnhem) Margot left the Netherlands to discover the world of Parisian elegance, which greatly influenced her work as art director, illustrator, and painter.

Margot’s work has been widely published in magazines – Vogue Japan, Vogue Pelle, Vogue Gioiello, Harrods magazine, L’Officiel Japan, Journal Le Monde, The Telegraph, and more.

Margot has been working with Vogue Japan since 2011. She illustrated a monthly column (double page spread “Jan says”).

The daily editions of Journal Le Monde – during the haute couture shows – reveal her work to the public at large, with her artistic interpretations of the shows. Margot is featured in the editions 2011, 2014, and 2017 van Taschen “Fashion illustration now”.

When Margot is approached by a company in Tokyo this turns out to be the start of a twenty-year working relationship with Japan. It is in Tokyo where she is introduced to a discipline that has become a major source of inspiration in her work – the art of wood block printing of the delicate work and fine lines onto handmade paper.

With immaculate dexterity in her drawn lines Margot delicately recreates de intensity of scenes that above all radiate beauty, good taste, and femininity.

One word to describe Margot’s creations is «multi-disciplinary» -Combining various media and acquired skills to create a piece of art in a hybridised field. Intense tones meet with transparency by diluting the pigments, pulling them in between the watercolours or other media. Now the monochrome nuances appear in a vivacious, contrasting colour, drawing our attention, like that often-carmine red mouth that freezes an assertive sensuality.

Virtually stripped from her surroundings the woman remains in the leading role, it is her creation arising from her paper, determined, compelling.

Margot takes us wherever she wants, and her lines drawn with pencil, brush, or pen, are like a bridge between what is real and what is imagined, her poetry of contrasts. She conveys the women to us, through her own eyes, inhabited by passion and talent. Margot seems to give us a beautiful metaphor for women. Probably like the artist herself, the woman is the personification of the fusion of contradictions, when the personality strives to be strong and multidimensional. When both tenderness and courage are required, romance and liberation, elegance, and sensuality.

Her works contain a self-evidence, that arises naturally and clearly, but without warning: this woman sketching women, knows how to embody all of it. We are intrinsic, in all our complexity and beauty.

A stunning ode to the woman and her femininity.

This site is registered on wpml.org as a development site.